Dodacie a platobné podmienky

I. ÚVOD

Naša spoločnosť je dodávateľom vybraného sortimentu elektronických súčiastok pre výrobnú sféru, do rozsiahlej maloobchodnej siete, pre servis, školy a pre všetkých elektronikov. Pri predaji súčiastok sa držíme myšlienky - predávať od 1 ks až po veľké množstvá. Súčiastky, ktoré dodávame, prešli prísnou výstupnou kontrolou u našich dodávateľov a spĺňajú obvyklé požadované normy ISO 9002. Naša spoločnosť zaviedla a používa systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

Naša adresa:
SOS electronic s.r.o.
Pri prachárni 16
04011 Košice

Veľkoobchodní zákazníci majú možnosť vyžiadať si návštevu nášho obchodného zástupcu priamo u Vás !

Kontakty na nás:
Tel: 055/786 04 15 - zásielková služba, servis (mimo otváracích hodín nám môžete nechať odkaz na záznamníku)
Fax: 055/786 04 45
e-mail: info@sos.sk
http://www.sos.sk, kde okrem iných zaujímavostí nájdete aj náš objednávkový systém On-Line Shop.
technik@sos.sk - súčasťou našich služieb je technický konzultačný servis e-mailom


II. ŽIADOSTI O CENOVÉ PONUKY

V záujme rýchleho a presného vybavenia žiadosti o cenové ponuky by táto mala obsahovať:
 • obchodné meno, IČO, IČ DPH a adresu zákazníka
 • telefónne, faxové alebo mailové spojenie
 • meno konkrétneho žiadateľa
 • presnú a čo najužšiu špecifikáciu súčiastok a požadované množstvo
 • navrhovanú cenu
 • požadovaný termín dodávky
Platnosť cenovej ponuky je 7 dní a vyhradzujeme si právo medzipredaja. Pri konzultácii s našimi pracovníkmi odporúčame vyžiadať si meno pracovníka. Pri riešení ponúk máte možnosť osobne sa stretnúť s našimi obchodnými zástupcami buď u Vás, alebo u nás.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

FORMA OBJEDNÁVKY:
V záujme rýchleho a presného vybavenia Vašej objednávky Vás žiadame o písomnú formu každej objednávky. Objednávku môžete doručiť:
 1. CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD
 2. E-MAILOM
 3. FAXOM
 4. POŠTOU
 5. OSOBNE
V prípade objednávania poštou alebo faxom odporúčame telefonické overenie, či objednávka došla v poriadku a načas. Žiadame Vás, aby ste si zvolili len jeden z uvedených variantov. V prípade, že požadujete potvrdenie objednávky, uveďte to na nej. Každý zákazník má u nás pridelené zákaznícke číslo, prosíme uvádzajte to na Vašich objednávkach. Novým zákazníkom ho automaticky prideľujeme. U zákazníkov, ktorý požadujú platbu faktúrou vyžadujeme pri prvej objednávke predložiť výpis z obchodného registra!

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:
 • čitateľne vyplnená objednávka so zákazníckym číslom
 • názov odberateľa, úplná a presná adresa pre doručovanie zásielky a faktúry
 • telefonické a faxové spojenie, e-mailová adresa
 • číslo objednávky a dátum jej vystavenia
 • jednoznačná špecifikácia, pokiaľ možno podľa nášho katalógu, množstvo požadovaných súčiastok
 • pokiaľ je tovar objednaný na základe našej ponuky, prosíme uviesť číslo ponuky
 • prípadné zmluvné ceny, dojednané na základe Vášho jednania s pracovníkom našej firmy
 • spôsob odberu tovaru
 • pri osobnom odbere Vás žiadame o dohodnutie termínu prebratia tovaru

Predpokladom pre zaradenie zákazníka na veľkoobchod, (t.j. napr. platba na faktúru, zvýhodnené ceny, služby obchodných zástupcov) je prvá objednávka s hodnotou nad 150 EUR a ročný odber aspoň 2000 EUR.
U podnikateľských subjektov tiež:
 • IČO, DIČ a bankové spojenie
 • pečiatka, meno a podpis oprávneného pracovníka vybavujúceho objednávku
Snažíme sa o kvalitné a kompletné služby a preto sme nútení stanoviť minimálnu hodnotu objednaného tovaru na 20 EUR bez DPH. Zákazníkom pri objednávke pod 20 EUR bez DPH účtujeme manipulačný poplatok vo výške 3 EUR bez DPH (neplatíte pri doobjednávke). Pri niektorých súčiastkach sú určité minimálne odberné množstvá. Dodávanie vzoriek je samozrejme možné. Zákazníkom bez živnostenského listu z oblasti elektrotechniky ako aj maloobchodným zákazníkom neskladový tovar zasielame na dobierku.

STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky je možné, pokiaľ dané súčiastky ešte neboli pre Vás záväzne objednané. Dohodnuté záväzné časové objednávky je možné stornovať len s našim súhlasom. Zrušenie objednávky u neskladových položiek, alebo ich vrátenie je vylúčené.


Spôsob vrátenia zaplatenej čiastky
V prípade platby vopred (TatraPay, zálohová faktúra) Vám vystavíme dobropis. Za zrušenie objednávky si účtujeme storno poplatok podľa nášho aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Zaplatenú čiastku zníženú o storno poplatok poukážeme na Vami udaný bankový účet vedený v SR.

IV. CENY

V katalógu sú maloobchodné ceny udávané s DPH (MOC s DPH) a veľkoobchodné ceny bez DPH (VOC bez DPH). V internetovom obchode sú všetky ceny udávané bez DPH.
Vzhľadom na pohyb cien súčiastok na trhu, zmenu kurzov, nevieme zabezpečiť úplne pevné ceny. Aktuálne ceny počíta vždy program podľa aktuálnych nákupných cien. Samozrejme ceny na základe cenových ponúk sú vždy platné. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek poskytujeme individuálne rabaty.


V. DODACIA DOBA

Tovar, ktorý je na sklade, odosielame obvykle do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame obvykle do 7-21 dní. Tovar, ktorý nie je v katalógu, je vhodné pred objednaním konzultovať s našimi pracovníkmi. Objednaný tovar nám prichádza denne špedičnými službami.

VI. SPÔSOB ODBERU TOVARU

 • Špedičnou službou UPS (aj na dobierku). Tento spôsob preferujeme.
 • Slovenskou poštou (aj na dobierku)
 • Osobne v sídle spoločnosti (minimum 20 EUR bez DPH).
Špedičné a balné účtujeme podľa nášho aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Pri zásielke tovaru nad 150 EUR bez DPH špedičné a balné neúčtujeme. Nevybavené položky z objednávky evidujeme 4 mesiace. Predpokladané termíny dodania sú sprístupnené v našom internetovom obchode. Ponúkame Vám možnosť just-in-time, t.j. zasielanie Vami požadovaných súčiastok kompletne v určitý deň, čím Vám odpadnú náklady na skladovanie.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • faktúrou s termínom úhrady (obvykle 14 až 30 dní)
 • dobierkou
 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, je možné zaplatiť kartami VISA, MASTERCARD vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete)
 • TatraPay
 • zálohovou platbou (objednávka nad 700 EUR)
 • v hotovosti v sídle spoločnosti
Bližší popis služby CardPay v internetovom obchode
Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

DOBIERKU, ZÁLOHOVÚ PLATBU PLNÚ ALEBO ČIASTOČNÚ POŽADUJEME:
 • pri prvom odbere tovaru od našej firmy
 • pri objednávke špeciálnych súčiastok
 • ak zákazník nemá sídlo v Slovenskej republike
 • ak zákazník nemá v dobe možného odberu tovaru uhradené faktúry, ktorým uplynula doba splatnosti
Pri väčších objednávkach preferujeme výdaj tovaru na faktúry. Pri malých odberných množstvách - štandardnú poštovú dobierku. Neodôvodnené meškanie platby má za následok okamžité zaradenie medzi neplatičov s následným platením vopred, resp. úplným zastavením dodávok.
V prípade oneskorenej úhrady si vyhradzujeme právo účtovať si zmluvnú pokutu z dlžnej sumy podľa Obchodného zákonníka za každý započatý deň.
Zákazníkom, ktorí vykazujú dlhodobé oneskorené úhrady, si vyhradzujeme právo dodať tovar len po podpise zmluvy, v ktorej je zakotvená podmienka zmluvnej pokuty (viď Sadzobník poplatkov) z dlžnej sumy za každý započatý deň. K týmto opatreniam sme boli žiaľ prinútení pristúpiť podľa reálnych skúseností. Chránime tým Vás - poctivých zákazníkov - ako aj seba. Ďakujeme za pochopenie.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávky firmám, ktoré majú voči nám finančné záväzky, pokiaľ je požadovaná dodacia doba alebo cena nereálna.

VIII. VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený cez internetový obchod na www.sos.sk (týka sa len skladových typov) máte možnosť vrátiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru. Tovar musí byt vrátený neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byt ďalej ponúkaný zákazníkom. Tovar nám zašlite na našu adresu v Košiciach (prepravné náklady hradí zákazník). Peniaze Vám budú následne vrátené na Váš bankový účet. Tovar neposielajte dobierkou, takáto zásielka nebude v našej spoločnosti prebraná.

IX. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovaný tovar prijímame na základe fotokópie pôvodnej faktúry a vyplneného reklamačného protokolu.

NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU:
 • čitateľne vyplnený protokol
 • meno a adresa zákazníka
 • doklad o nákupe tovaru
 • presný popis závady
 • eventuálna príčina závady
Tlačivo protokolu pre zaslanie k nám pomocou e-mailu je k dispozícii na http://www.sos.sk/pdf/rekl-prot.doc
Tlačivo protokolu pre vytlačenie a zaslanie k nám prostredníctvom pošty je k dispozícii na http://www.sos.sk/pdf/rekl-prot.pdf

Pri reklamácii sa riadime príslušnými právnymi predpismi SR a Reklamačným poriadkom firmy SOS electronic. Reklamačný poriadok pre fyzické osoby je prístupný vo formáte PDF na http://www.sos.sk/pdf/rekl_por_2009_fo.pdf. Reklamačný poriadok pre právnické osoby a podnikateľov nájdete na stránke http://www.sos.sk/pdf/rekl_por_2009_po.pdf

UPLATNENIE REKLAMÁCIE: Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou je potrebné uplatniť do 14 dní od ich prevzatia. Použité komponenty sú z reklamácie vylúčené. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie. Sporné prípady budú riešené individuálne. Reklamáciu preberáme na odborné posúdenie. Potom je zákazník písomne informovaný, či je nárok na reklamáciu uznaný, alebo nie.
Podrobnosti uplatnenia reklamácie nájdete v reklamačnom poriadku firmy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodacích a platobných podmienok.

X.ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

SOS electronic sa riadi záručnými podmienkami, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom § 429 a nasl. a Občianskym zákonníkom § 612 a nasl., pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Podmienky záruky Vám na požiadanie zašleme.
Pre koncové zariadenia, ktoré dodáva naša firma (meracie prístroje, nabíjačky, napájacie adaptéry) máme zmluvne dohodnutý záručný a pozáručný servis. Počas doby záruky sa reklamácie uplatňujú u nás.
Servis pre nás zabezpečuje firma: ABC Servis Nemec Miroslav, Pažitná 56, Poľov, 04015 Šaca, 0903/851713, nemec@vychod.net

Za neopodstatnenie reklamácie účtujeme manipulačný poplatok 10 EUR.

OSTATNÉ

Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Nahlásiť chybu

Niečo by ste zmenili? Natrafili ste na chybu? Alebo máte zaujímavú pripomienku? Podeľte sa s nami, hodnotné pripomienky určite odmeníme. Stačí ak vlastnými slovami popíšete chybu, či pripomienku a uvediete kontakt na seba. Ďakujeme.

Kontaktné údaje

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
OK Viac info