Naplánované stretnutia, ktoré sa mali uskutočniť počas výstavy, budú naši obchodní zástupcovia riešiť postupne. Všetci naši kolegovia naďalej pracujú a sú aktívni vo svojich územných oblastiach.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte naďalej.