28 rokov na trhu
Zastúpenie v 7 krajinách
Zákazníci z vyše 100 krajín
Podpora od vývoja až po výrobu
SENSIRION

Sensirion žije senzormi

Humidity sensorGas sensorAir quality control

Prehľad základných informácií a našich tipov k senzorom CO2, VOC, vlhkosti, teploty a prietokov kvapalín a plynov. Ak hľadáte riešenie, Sensirion vás nesklame.

Senzory Sensirion spoľahlivo merajú všetky dôležité environmentálne parametre ako sú relatívna vlhkosť, teplota, koncentrácia CO2, VOC a aerosolových častíc. Okrem environmentálnych senzorov sa Sensirion venuje vývoju a výrobe senzorov pre meranie hmotnostného prietoku plynov a prietoku kvapalín.

Senzory pre meranie vlastností prostredia

Senzory relatívnej vlhkosti a teploty


Relatívna vlhkosť

Princíp činnosti
Snímače sú založené na meraní kapacity medzi elektródami umiestnenými v poréznej polymérnej membráne. Vodné pary prenikajú do membrány a menia kapacitu medzi elektródami. 

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Za zmienku stojí

Senzory STSx
Senzor teploty STS21 má rovnaké parametre ako SHT21 ale nižšiu priemernú spotrebu 20uA, pretože T_meas=66ms namiesto T_meas+RH_meas=66ms+22ms pre SHT21. STS3x majú rovnaké parametre ako SHT3x ale merajú iba teplotu.

Životný cyklus senzorov
Senzory SHT1x sa už nevyrábajú, preto použite generáciu SHT3x. Migrácia vyžaduje redizajn DPS kvôli odlišnému puzdru a zmeny v SW, pretože SHT3x používajú rozhranie I2C namiesto S-bus.

Výroba senzorov SHT7x bola tiež ukončená, použite prosím SHT85. Migrácia vyžaduje zmeny v SW, pretože SHT85 používa rozhranie I2C.

SHT2x a SHTC1 sú sériovo vyrábané, nie je v pláne ukončenie ich výroby ale pre nové projekty vám odporúčame použiť verzie SHT3x a SHTC3.

SHTW1 sa už tiež nevyrába, použite prosím senzor SHTW2, ktorý má odlišné puzdro, takže je potrebný redizajn DPS.

Prevádzka z batérie
Lithium (Lithium-thionyl Chloride) batéria má nominálne napätie 3V (3.6V). Batéria je plne vybitá, keď napätie klesne na 2V (cut-off voltage). Všetky RH&T a T senzory majú malú spotrebu a môžu byť napájané z batérie ale:

● SHT3X pracujú v rozsahu 2.15 až 5.5V – nedokážu využiť plnú kapacitu batérie
● SHTC1, SHTW2 pracujú v rozsahu 1.62 až 1.98 – potrebujú stabilizátor napätia a konvertor úrovní pre I2C
● SHTC3 pracuje v rozsahu 1.62 až 3.6V – pokrýva celý rozsah napätí batérie

Testovacie kity
Sensirion ponúka modulárne testovacie kity skladajúce sa z SEK SensorBridge, SEK-SHT31 (SHT35, SHTC3, SHTW2)-Sensors a voľne stiahnuteľného SW pre vizualizáciu nameraných dát ControlCenter.

Senzory CO2_eq a VOC z oxidu kovov

Princíp činnosti

Senzor obsahuje snímací element vyrobený z oxidu kovov (MOX), ktorý je polovodič typu n, snímacích elektród a ohrievača. Najčastejšie používaným MOX je v súčasnosti SnO2. Snímací prvok sa zahrieva na optimálnu teplotu pre detekciu cieľového plynu. Typická teplota je v rozsahu 200 až 400°C.

Kyslík z atmosféry sa adsorbuje na snímacom elemente, viaže jeho elektróny a vedie tak k tvorbe ochudobnenej vrstvy. Ak sú v okolitej atmosfére prítomné aj molekuly oxidačných alebo redukčných plynov, môžu reagovať s adsorbovanými iónmi kyslíka a predtým viazané elektróny sú opäť dostupné ako nosiče náboja v snímacom elemente. Toto vedie k zníženiu energetickej bariéry v pásovom modeli polovodiča, čo sa prejaví zvýšením vodivosti.

SGP30 a SGPC3

Sensirion zašiel ešte o krok ďalej – integroval niekoľko MOX snímacích elementov spolu s elektronikou do jednoducho použiteľných kalibrovaných senzorov pre použitie v interiéri. SGP30 vypočítava ekvivalentnú koncentráciu CO2_eq z nameranej koncentrácie H2 a meria koncentráciu VOC. SGPC3 meria iba koncentráciu VOC. Obidva senzory poskytujú namerané hodnoty cez rozhranie I2C.

Najdôležitejšie vlastnosti sumarizuje nasledujúca tabuľka.

Viac informácií vám poskytnú články SGP 30 – polovodičový senzor, ktorý mení pravidlá hry a Senzor prchavých látok s odberom iba 65 mikroampérov

Testovacie kity

Budete potrebovať SEK SensorBridge a SEK-SGP30 (SGPC3)-Sensors.

Senzor CO2 - SCD30
Princíp činnosti

NDIR (Non Dispersive Infra-Red) senzory využívajú fakt, že molekuly CO2 absorbujú žiarenie určitej vlnovej dĺžky. Vlnová dĺžka okolo 4,2 um je maximálne absorbovaná CO2 a minimálne absorbovaná ostatnými plynmi v ovzduší.

Stojí za zmienku

Referenčný kanál kompenzuje drift, ak sú kanály ovplyvnené rovnakým spôsobom (napr. intenzita svetla). Dvojkanálový princíp nedokáže zaručiť presnosť po montáži. Vykonajte kalibráciu po montáži, aby sa obnovila presnosť.

Testovacie kity

Budete potrebovať SEK SensorBridge a SEK-SCD30-Sensor.

Senzor aerosólových častíc SPS30
Princíp činnosti

Senzory využívajú vlastnosti svetla rozptýleného na častici na meranie počtu, veľkosti a koncentrácie častíc. Základné komponenty sú: zdroj svetla namierený na častice, detektor merajúci svetlo rozptýlené časticou a elektronické obvody, ktoré spracúvajú a analyzujú výstup z detektora.

Viac informácií vám poskytne článok Technologický prelom v optických PM senzoroch.

Stojí za zmienku

SPS30 meria hmotnostnú koncentráciu aerosólových častíc PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10.

PM10 znamená všetky častice menšie ako 10um. SPS30 má detekčný limit 0,3um, klasifikuje teda ako PM10 častice v rozsahu 0,3 až 10um. Podobne ako PM4 sú klasifikované častice v rozsahu 0,3 až 4um.

V atmosfére je vždy viac malých častíc. Nasledujúci graf získaný z laboratórneho merania s koncentrovaným aerosólom ukazuje, že štatistický výskyt častíc v rozsahu 4 až 10um je približne 300 krát nižší ako výskyt častíc z rozsahu 0,5 až 1um, dokonca aj pre veľmi koncentrované aerosóly.

Ak si uvedomíte, že sa rozsahy detekcie prekrývajú a štatistický výskyt častíc PM1 môže byť 300 krát vyšší ako PM10, porozumiete tomu, prečo SPS30 poskytuje podobné hmotnostné koncentrácie pre PM1.0, PM2.5, PM4 a PM10.

Senzory rozdielu tlakov

Princíp činnosti

Senzor rozdielu tlakov používa MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Snímací element sa skladá z dvoch snímačov teploty a malého vyhrievacieho elementu. Rozdiel teplôt nameraný senzormi korešponduje s hmotnostným prietokom pretekajúcim čipom.

Výstupná hodnota je vždy rozdiel tlakov a senzory sú teplotne kompenzované pre hmotnostný prietok alebo rozdiel tlakov.

Prečítajte si prosím aplikačnú poznámku Selection Guide Differential Pressure Sensors a Whitepaper Differential Pressure Sensors Efficient Gas Flow Measurements in Bypass, ktoré vám pomôžu porozumieť základným princípom senzorov.

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Stojí za zmienku
Výhody tepelného princípu činnosti.

Nie sú tu žiadne pohyblivé súčiastky – senzor je robustný a spoľahlivý
● Žiaden drift
● Žiaden ofset
● Žiadna citlivosť na umiestnenie
● Žiadna hysterézia

Vysoká citlivosť v okolí nuly

● Veľmi široký dynamický rozsah
● Presnosť lepšia ako 0.04% FS (Full Scale) v okolí nuly

Meranie prietoku plynu v bypasse

Najlepší spôsob ako merať hmotnostný prietok v bypass konfigurácii je použiť senzor rozdielu tlakov s teplotnou kalibráciou pre hmotnostný prietok. Senzory Sensirion majú najvyššiu citlivosť v okolí nuly, čo umožňuje použiť obmedzovač prietoku, ktorý vytvára iba malý úbytok tlaku.

Keď využijeme elektro-mechanické analógie:

● Hmotnostný prietok -> elektrický prúd I
● Obmedzovač prúdenia mierne zvyšuje odpor prúdeniu plynu -> elektrický odpor R
● Potom teda I*R=V-> rozdiel tlakov

Kanálik vo vnútri senzora je tenký a má teda veľký odpor. Kvôli výrobným toleranciám má odpor veľký rozptyl. Obmedzovač prúdenia má malý odpor a veľmi malý rozptyl odporu, pretože môže byť vyrobený veľmi presne. Keďže senzor meria rozdiel tlakov (napätie) a R_s >> R_fr, nie je nutné rekalibrovať systém pri výmene senzora.

Testovacie kity

Budete potrebovať EK-P4 pre testovanie senzora SDP31 a EK-P5 pre testovanie senzora SDP810-500 Pa a viewer SW.

Prietokomery pre kvapaliny

Princíp činnosti

Prietokomery používajú MEMS kalorimetrický mikrosenzor. Kanálik vo vnútri senzora je pokrytý inertným materiálom, takže kvapalina sa nedotýka priamo mikrosenzora.

Senzory sú navrhnuté na meranie prietoku kvapalín v rozsahu ul/min do stoviek ml/min.

● Prietokomery SLx s robustným krytom sú prvou voľbou pre náročné priemyselné prostredia a testovacie zostavy alebo samostatné aplikácie. Všetky prietokomery poskytujú rovnaký elektrický konektor a boli navrhnuté na prevádzku s káblami SCC1-USB, SCC1-RS485 a SCC1-Analog.
● Prietokomery Lx sú ideálne pre integráciu do prístroja, zariadenia alebo OEM systému, napr. diagnostických alebo biologických aplikácií
● Senzory radu LPG10 sú vyrobené z miniatúrneho planárneho čipu na skle. Sú vhodné pre aplikácie s nízkym prietokom a obmedzeným priestorom na zabudovanie. Vďaka svojim fluidným portom umožňujúcim kompaktnú integráciu do mikrofluidných rozvodov.
● Séria LD20 bola navrhnutá ako komponent na jedno použitie pre biomedicínske aplikácie.
SLF3x má radikálne optimalizovaný mechanický dizajn, ktorý poskytuje najlepší pomer cena / výkon. Senzor maximalizuje bezpečnosť, stabilitu a dlhodobú spoľahlivosť pre širokú škálu aplikácií, vrátane oblasti diagnostiky, analytických prístrojov a biologických vied.

Schopnosť presne merať malý prietok kvapalín predurčuje tieto senzory pre aplikácie ako:

● Procesy dávkovania v polovodičovom priemysle
● Obrábanie s minimálnou spotrebou maziva (MQL)
● Spracovanie potravín
● Dávkovanie liekov a infúzií
● Analýza krvi / sekvenovanie
● Prietoková cytometria
● DNA sekvenovanie

Testovacie kity
Prietokomery SLI, SLS, SLG, alebo SLQ sa dajú objednať ako prietokomerové kity. Okrem prietokomeru podľa vášho výberu obsahuje kit všetko potrebné, aby umožnil začatie merania do 10 až 15 minút. 

Pre snímače prietoku LPG10, LD20 a SLF3x ponúkame testovacie kity, ktoré obsahujú ďalšie príslušenstvo pre montáž a pripojenie k PC.

Hmotnostné prietokomery pre plyny

Princíp činnosti

Podobne ako ostatné prietokové senzory, tiež používajú MEMS kalorimetrický mikrosenzor.

Séria SFM3x je navrhnutá pre použitie v lekárskych dýchacích prístrojoch. Séria SFM4x sú hmotnostné prietokomery pre všeobecné použitie.

Porovnanie senzorov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Všetky spomínané senzory vám vieme dodať za výhodných podmienok ihneď z nášho skladu alebo priamo od dodávateľa na objednávku.

Viac informácií o produktoch Sensirion, vám radi poskytneme na adrese sensirion@soselectronic.com.

Videá

Sensirion sensors measure reliably all the important environmental parameters such as relative humidity, temperature, the concentration of CO2, VOC and concentration of particulate matter. Sensirion also offers sensors for measuring liquid flow and the gas mass flow.

Nezmeškajte takéto články!

Páčia sa Vám naše články? Nezmeškajte už ani jeden z nich!
Nemusíte sa o nič starať, my zabezpečíme doručenie až k Vám.


Doplňujúce produkty


STS 21 SENSIRION  
STS 21

Senzor teploty ±0,2 / 5...60°C I2C DFN6

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 113285
Výrobca: SENSIRION
na sklade 43 ks
NRND
1 ks+
0,8140 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 21 SENSIRION  
SHT 21

Senzor vlhkosti a teploty ±2% RH ±0,3°C SDM DFN6

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 87917
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(14.02.2020: 1600 ks)
(28.02.2020: 800 ks)
NRND
1 ks+
10 ks+
100 ks+
3,50 €
3,35 €
3,11 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

STS 31-DIS (STS31-DIS-2.5kS) SENSIRION  
STS 31-DIS (STS31-DIS-2.5kS)

Senzor teploty ±0,2°C / 0...90°C I2C DFN8

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 226189
Výrobca: SENSIRION
na sklade 2528 ks
2 ks+
100 ks+
0,8200 €
0,7600 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS) SENSIRION  
SHT 31-DIS-F (SHT31-DIS-F2.5KS)

Senzor vlhkosti a teploty ±2% RH ±0,3°C I2C DFN8 s filtrom

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 229928
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(07.02.2020: 2500 ks)
1 ks+
10 ks+
100 ks+
400 ks+
3,18 €
3,13 €
3,08 €
2,98 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS) SENSIRION  
SHT 31-DIS-P (SHT31-DIS-P2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty ±2% RH ±0,3°C I2C DFN8 s ochrannou páskou

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 218131
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1435 ks
1 ks+
5 ks+
20 ks+
100 ks+
3,22 €
3,11 €
3,07 €
2,92 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT 30-DIS-B (SHT30-DIS-B2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty ±3% RH ±0,3°C I2C DFN8

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 186949
Výrobca: SENSIRION
na sklade 129 ks
1 ks+
100 ks+
1000 ks+
1,95 €
1,70 €
1,55 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 31-DIS-B (SHT31-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT 31-DIS-B (SHT31-DIS-B2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty ±2% RH ±0,3°C I2C DFN8

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 182220
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(14.02.2020: 2500 ks)
1 ks+
10 ks+
100 ks+
500 ks+
2,57 €
2,45 €
2,36 €
2,33 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 35-DIS-B (SHT35-DIS-B2.5kS) SENSIRION  
SHT 35-DIS-B (SHT35-DIS-B2.5kS)

Senzor vlhkosti a teploty ±1,5% RH ±0,2°C I2C DFN8

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 209924
Výrobca: SENSIRION
na sklade 658 ks
1 ks+
10 ks+
100 ks+
500 ks+
4,65 €
4,40 €
4,20 €
4,15 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHT 85 SENSIRION  
SHT 85

Senzor vlhkosti a teploty ±1.5% RH ±0.1°C I2C SIL4

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 305843
Výrobca: SENSIRION
na sklade 262 ks
1 ks+
10 ks+
50 ks+
100 ks+
22,20 €
18,60 €
17,90 €
16,80 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SHTC3 (SHTC3-TR-2.5kpcs) SENSIRION  
SHTC3 (SHTC3-TR-2.5kpcs)

Senzor vlhkosti a teploty ±2% RH ±0,2°C I2C DFN4

Senzory teploty a vlhkosti

Obj. číslo: 297845
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1529 ks
1 ks+
25 ks+
100 ks+
1,60 €
1,49 €
1,44 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SEK-SHTW2-Sensors SENSIRION  
SEK-SHTW2-Sensors

3xSHTW2 with cable for SEK SensorBridge

Vývojové prostriedky

Obj. číslo: 313463
Výrobca: SENSIRION
na sklade 5 ks
1 ks+
26,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SGP30 (SGP30-2.5k) SENSIRION  
SGP30 (SGP30-2.5k)

Senzor nestálych organických zlúčenín (VOC), CO2_eq

Senzory plynov

Obj. číslo: 260028
Výrobca: SENSIRION
na sklade 2265 ks
1 ks+
10 ks+
100 ks+
5,98 €
5,70 €
5,46 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SGPC3 (SGPC3-2.5k) SENSIRION  
SGPC3 (SGPC3-2.5k)

Senzor nestálych organických zlúčenín (VOC)

Senzory plynov

Obj. číslo: 289254
Výrobca: SENSIRION
na sklade 1544 ks
1 ks+
10 ks+
100 ks+
5,98 €
5,70 €
5,46 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SCD30 (SCD30 CO2 & RHT Sensor Module) SENSIRION  
SCD30 (SCD30 CO2 & RHT Sensor Module)

Kalibrovaný NDIR modul pre meranie CO2, teploty a RH

Senzory plynov

Obj. číslo: 290529
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(13.03.2020: 240 ks)
(20.03.2020: 120 ks)
1 ks+
40 ks+
41,20 €
37,50 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SPS30 SENSIRION  
SPS30

Senzor pevných a kvapalných častíc PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Iné senzory

Obj. číslo: 304234
Výrobca: SENSIRION
na sklade 89 ks
1 ks+
2 ks+
8 ks+
32,80 €
31,70 €
28,10 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs) SENSIRION  
SDP31 (SDP31-500Pa-TR-250pcs)

Senzor rozdielu tlakov -500…500Pa port D2x2,5mm I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 212104
Výrobca: SENSIRION
na sklade 174 ks
1 ks+
250 ks+
1500 ks+
16,80 €
16,60 €
13,30 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP33 (SDP33-1500Pa-TR-250pcs) SENSIRION  
SDP33 (SDP33-1500Pa-TR-250pcs)

Senzor rozdielu tlakov -1500…1500Pa port D2x2,5mm I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 293654
Výrobca: SENSIRION
na sklade 165 ks
1 ks+
250 ks+
1500 ks+
16,80 €
16,60 €
13,30 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP810-125Pa SENSIRION  
SDP810-125Pa

Senzor rozdielu tlakov -125…125Pa port D3,5x9,7mm I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 232972
Výrobca: SENSIRION
na sklade 152 ks
1 ks+
80 ks+
18,50 €
17,10 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SDP810-500Pa SENSIRION  
SDP810-500Pa

Senzor rozdielu tlakov, -500…500 Pa, hadička, I2C

Senzory tlaku

Obj. číslo: 232928
Výrobca: SENSIRION
na sklade 0 ks
(14.02.2020: 1120 ks)
1 ks+
80 ks+
15,90 €
13,80 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

LPG10-1000 SENSIRION  
LPG10-1000

Modul prietokomera H2O 1000ul/min I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298793
Výrobca: SENSIRION
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača
Vyžiadať cenu

LD20-2600B (LD20-2600B Liquid Flow Meter) SENSIRION  
LD20-2600B (LD20-2600B Liquid Flow Meter)

Modul prietokomera pre zdravotnícke použitie H2O 1000ml/h I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298774
Výrobca: SENSIRION
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača
Vyžiadať cenu

SLF3S-1300F (SLF3S-1300F Liquid Flow Sensor) SENSIRION  
SLF3S-1300F (SLF3S-1300F Liquid Flow Sensor)

Liquid Flow Meter H2O, IPA 40mll/min I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 313519
Výrobca: SENSIRION
na sklade 5 ks
1 ks+
100 ks+
250 ks+
88,60 €
82,40 €
73,50 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3000-200 SENSIRION  
SFM3000-200

Hmotnostný prietokomer pre vzduch, N2, O2 bez krytu -200...200slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 131891
Výrobca: SENSIRION
20 ks+
72,80 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3000-200-C SENSIRION  
SFM3000-200-C

Hmotnostný prietokomer pre vzduch, N2, O2 s krytom -200...200slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 135076
Výrobca: SENSIRION
20 ks+
72,80 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3100 (SFM3100-VC) SENSIRION  
SFM3100 (SFM3100-VC)

Hmotnostný prietokomer vzduch -24...240slm analógový výstup

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298809
Výrobca: SENSIRION
30 ks+
145,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3200 SENSIRION  
SFM3200

Hmotnostný prietokomer vzduch -100...250slm

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 314083
Výrobca: SENSIRION
30 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM3400-33-D SENSIRION  
SFM3400-33-D

Mass Flow Meter Air, N2, O2 ±33slm I2C

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 300046
Výrobca: SENSIRION
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača
Vyžiadať cenu

SFM4100-A-N2-D (SFM4100-Air, N2 Downmount) SENSIRION  
SFM4100-A-N2-D (SFM4100-Air, N2 Downmount)

Hmotnostný prietokomer vzduch, N2, 20slm I2C prívod zo spodu

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298811
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4100-AR-D (SFM4100-Air Downmount) SENSIRION  
SFM4100-AR-D (SFM4100-Air Downmount)

Hmotnostný prietokomer Ar 20slm I2C prívod zo spodu

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298812
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4100-AR-L (SFM4100-Air Legris) SENSIRION  
SFM4100-AR-L (SFM4100-Air Legris)

Hmotnostný prietokomer Ar 20slm I2C Legris carstick

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298813
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4100-CO2-D (SFM4100-CO2 Downmount) SENSIRION  
SFM4100-CO2-D (SFM4100-CO2 Downmount)

Hmotnostný prietokomer CO2 20slm I2C prívod zo spodu

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298814
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4100-N2O-D (SFM4100-N2O Downmount) SENSIRION  
SFM4100-N2O-D (SFM4100-N2O Downmount)

Hmotnostný prietokomer N2O 20slm I2C prívod zo spodu

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298816
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4100 O2 Legris SENSIRION  
SFM4100 O2 Legris

Hmotnostný prietokomer O2 20slm I2C Legris carstick

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 234450
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača

SFM4200 SENSIRION  
SFM4200

Hmotnostný prietokomer vzduch, O2 160slm I2C prívod zo spodu

Hmotnostné a kvapalinové prietokomery

Obj. číslo: 298819
Výrobca: SENSIRION
40 ks+
100,00 €
Objednávam:
 • Vložiť do košíka
 • Vyžiadať cenu
 • Pridať k obľúbeným
 • Sledovať produkt
 • Pridať produkt do porovnávača
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
OK Viac info