Werner Siemens skonštruoval stroj, ktorý na elektrické vodiče nanášal gutaperču a tak ich izoloval.