/ 1925

Na celom svete sa budujú diaľkové elektrické vedenia. Prvá významná rozvodná sieť s napájaním na 110kV vznikla v Nemecku. V roku 1926 inštalovali prvé vzdušné vedenie s napätím 220kV. Technici sa usilovali o siete s vysokým napätím, pretože pri ňom sú straty pri prenose elektrickej energie nižšie než v sieti s nízkym napätím.