/ 1898

Anglický fyzik Oliver Lodge vynašiel magnetodynamicky reproduktor. Nechal pôsobiť príťažlivú silu prúdu so signálom, prechádzajúceho elektromagnetom na plechovú membránu, ktorá začala kmitať.