/ 1858

Prvýkrát sa podarilo vytvoriť káblové prepojenie medzi Anglickom a Amerikou, ktoré meralo 3745km. Prvý telegram odoslaný do Ameriky podmorským káblom znel: Európa a Amerika sú telegraficky spojené. Chvála Bohu na výsosti a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle. Spojenie fungovalo len 2 mesiace.