Chápeme, že v dnešnom svete sú najdôležitejšie správne a rýchlo dostupné informácie. Určite potrebujete mať aktuálne informácie napr. o stave skladu. Náš systém doteraz fungoval v dávkach a aj keď sme sa pri citlivých informáciách snažili frekvenciu aktualizácie dát znižovať rádovo na minúty, nie vždy to bolo postačujúce.

Nový web je postavený na aktualizácií dát v reálnom čase. To znamená, že akákoľvek zmena v počte kusov na sklade sa prejaví na webe okamžite. Rovnako aj Vaše objednávky systém prijíma v reálnom čase a nie pravidelných dávkach. Už sa teda nemôže stať, že počas toho ako vytvárate a odosielate objednávku by niekto vykúpil tovar, ktorý práve objednávate.